โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ

“เป็นการทำงานของระบบการบริหารงบประมาณทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การขอใช้งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ จนถึงการตรวจสอบไว้ ภายในโปรแกรมเดียว เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันในรูปแบบออนไลน์ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดภาระงานของบุคลากร ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ประหยัดเวลาในการทำงาน ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย หน้าจอสวยงามใช้งานง่าย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตามปีงบประมาณ”

Feature

โปรแกรมบริหารงบประมาณ

Contact

 

บริษัท ทวินซอฟแวร์โซลูชั่นส์ จำกัด 19/11 หมู่ 2 ถนน จอมทอง
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพฯ 10150

+66 8 9763 0050